Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä ma 5.6.

 

Kemijärven seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui ma 5.6. Kirkkoneuvosto päätti esittää seurakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymistä kirkkovaltuuston kokoukselle, joka pidetään 19.6. Tilikauden 2022 ylijäämä oli 100.795 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Tilintarkastus Hyvärinen Oy valitaan seurakunnan tilintarkastajaksi vuosille 2023-26. Kirkkoneuvosto käsitteli myös seurakunnan metsäsuunnitelmaa, joka esitetään kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kanttori Anni Pätsi ilmoitti irtisanoutuvansa työstään 31.7.2023 alkaen. Kirkkoneuvosto kiitti Anni-kanttoria pitkäaikaisesta seurakunnan palveluksesta. B-kanttorin virka päätettiin laittaa haettavaksi 1.7.

Kirkkoneuvosto käsitteli myös Matti Kostamovaaran stipendirahastoa ja päätti esittää kaupungille, että rahaston olemassaoloa jatkettaisiin lahjoittajan alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti myös perustaa kiinteistötyöryhmän selvittämään strategiaa seurakunnan omistamien kiinteistöjen suhteen. Työryhmään valittiin luottamushenkilöistä Timo Alaräisänen, Raimo Huczkowski, Arto Junttila, Tarja Perälä ja Raili Tapio sekä viranhaltijoista kirkkoherra Pentti Tepsa ja talouspäällikkö Tapio Hintikka.

8.6.2023 05.20