Seurakuntavaalit 2022 vaalien teeman uskottu, toivottu, rakastettu banneri

Virallisia kuulutuksia

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Kemijärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit,
joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan
jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina
5.9.2022 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, osoite Esaiaksenkatu 2,
98100 Kemijärvi.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki
viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on
15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka
katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen
luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022
kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, osoite Esaiaksenkatu 2,
98100 Kemijärvi.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä
kokouksessaan.

Kemijärvi 22.8.2022
Kemijärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Tarja Kaisanlahti

 

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Kemijärven seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23
luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit,
jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan
19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan
edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,
1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän
seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja
joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi
asettamiseen,
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai
työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia
varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon,
joka on avoinna arkisin kello 9.00-14.00 sekä 15.9.2022
kello 9.00-16.00.
Kirkkoherranviraston osoite on: Esaiaksenkatu 2, 98100 Kemijärvi.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana
kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.


Kemijärvi 1.8.2022
Kemijärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Tarja Kaisanlahti

Tärkeät päivämäärät

  • 15.9. ehdokasasettelu päättyy
  • 8.-12.11. ennakkoäänestys
  • 20.11. varsinainen vaalipäivä

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022

Kartta Sinustako seurakuntapäättäjä eli askelmerkit, kun päättää lähteä ehdolle vaaleihin.