Seurakuntavaalit 2022 vaalien teeman uskottu, toivottu, rakastettu banneri

Ilmoitus seurakuntavaalin listojen yhdistelmästä:

 

ILMOITUS


Kemijärven seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien seurakunta- vaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 30.10.–20.11.2022 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, Esaiaksenkatu 2, Kemijärvi.
Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina arkisin kello 9-14. Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta http://seurakuntavaalit.fi.

Kemijärvi 3.10.2022
Kemijärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta Varapuheenjohtaja Pekka Iivari

(Ehdokaslistojen virallinen yhdistelmä kuvana myös alla.)

 

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys

 

Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Kemijärven seurakunnan kirkkoherranvirastossa (Esaiaksenkatu 2, 98100 Kemijärvi) kello 9.00–18.00.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

 

• S-Market Uitto,

Annaliisankatu 3 ti 8.11.2022 klo 11-18

° S-Market Uitto,

Annaliisankatu 3 ke 9.11.2022 klo 11-18

 

• K-Supermarket Kauppapaikka,

Kirkkokatu 5 to 10.11.2022 klo 11-18

 

• Sairaala Lapponia, vuodeosasto,

Sairaalakatu 9 to 10.11.2022 klo 12.30-13

 

• Hoivakoti Attendo Vanamo,

Luusuantie 4 to 10.11.2022 klo 14.30-15

 

• K-Supermarket Kauppapaikka,

Kirkkokatu 5 pe 11.11.2022 klo 11-18

 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislo- makkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 040 867 2703.

 

Kemijärven seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 31.10.–12.11.2022, osoite Esaiaksenkatu 2, 98100 Kemijärvi.

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.kemijarvenseurakunta.fi ja osoitteesta http://seurakuntavaalit.fi

 

Kemijärvi 3.10.2022

Kemijärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Varapuheenjohtaja Pekka Iivari  

Tärkeät päivämäärät

  • 15.9. ehdokasasettelu päättyy
  • 8.-12.11. ennakkoäänestys
  • 20.11. varsinainen vaalipäivä
Kartta Sinustako seurakuntapäättäjä eli askelmerkit, kun päättää lähteä ehdolle vaaleihin.