Diakonia

Diakonia on yksi kirkon perustehtävistä. Se on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua ja sen lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. Jeesus kohtasi apua tarvitsevat; köyhät, sairaat ja syrjäytetyt. Hän kuunteli heitä, paransi, auttoi ja julisti anteeksiantamuksen sanomaa.

Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi

Diakonian tehtävänä on etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Sen tavoitteena on parantaa ja eheyttää ihmistä yksilönä ja yhteisössä sekä selviytymään vaikeuksienkin keskellä. Diakonian palveluita tarvitsevien kohtaamiset hoidamme kasvotusten tai puhelimitse, kirkkoherranvirastolla tai kotonasi.  Tapaamiset  voivat syntyä työntekijän tai seurakuntalaisen aloitteesta. 

Diakoni palvelee virkatehtävänä täysin luottamuksellisesti, mutta jokainen seurakuntalainen voi tehdä jotain toisen ihmisen auttamiseksi.  Toisen ihmisen auttaminen on arkista kuuntelemista, läsnäoloa ja erilaista toimintaa. Diakoniatyössä kohdataan ja autetaan ihmisiä, jotka tarvitsevat henkistä, hengellistä tai aineellista apua.

Kerromme diakonin toiminnasta enemmän sivulla Apua ja tukea 

Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi.(Room. 13:9)

Käsi ojentaa toiselle sydämen. Kuva Unsplash