Uutislistaukseen

Seurakuntavaalien kampanjakuva, jossa teksti uskottu, toivottu, rakastettu

Seurakuntavaalien ehdokasasettelua koskeva kuulutus

1.8.2022 14.34

Kemijärven seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit,
jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 19 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan
edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,
1) joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän
seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja
joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
4) joka ei ole vajaavaltainen
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi
asettamiseen,
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai
työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia
varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon,
joka on avoinna arkisin kello 9.00-14.00 sekä 15.9.2022
kello 9.00-16.00.

Kirkkoherranviraston osoite on: Esaiaksenkatu 2, 98100 Kemijärvi.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana
kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.


Kemijärvi 1.8.2022
Kemijärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Tarja Kaisanlahti