Uutislistaukseen

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

22.8.2022 09.03

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Kemijärven seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit,
joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan
jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina
5.9.2022 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, osoite Esaiaksenkatu 2,
98100 Kemijärvi.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki
viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on
15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.
Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka
katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen
luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022
kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, osoite Esaiaksenkatu 2,
98100 Kemijärvi.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä
kokouksessaan.

Kemijärvi 22.8.2022
Kemijärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Tarja Kaisanlahti